Kierownictwo/ Management

 

 Joanna Borkowska-Surucić  Stanisław Mikołajski
Joanna Borkowska-Surucić
Reżyser/Dyrektor Artystyczny
Telefon: 0414 474 641
email: suru@teatrfantazja.org
Stanisław Mikołajski
Dyrektor Administracyjny
Telefon: 0402 006 868
email: smikolajski@teatrfantazja.org